Të licencuarit
3418 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa sastanka Nezavisna Komisija za Medije

20 October 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 20. oktobra 2021. godine, pod predsedavanjem predsednika IMC -a, gospodina Kshevata Latifija, održala je četrnaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, prema dnevnom redu, NKM je pregledala pravne slučajeve u vezi sa kršenjima utvrđenim nadgledanjem Pružalaca Audiovizuelnih Medijskih Usluga (PAMU), tokom kampanje za lokalne izbore 17. oktobra, 2021.

Nezavisna Komisija za Medije u cilju ocjene usklađenosti medija sa Smjernicama za sprovođenje Poglavlja VIII Izbornog zakona br. 03 / L-073 za čije sprovođenje je nadležna NKM, nadgledao je pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga tokom izborne kampanje. Prema nalazima procesa monitoringa, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva koji se odnose na kršenje zakona Nezavisne komisije za medije

Komisija je pregledala sve ove slučajeve i nakon pregleda odlučila je sledeće:

  • ATV se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od hiljadu (1.000) evra zbog kršenja Etičkog kodeksa KKPM-2016/03 i Uredbe o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama KPM-2017/07.
  • TV 21 je sankcionisana Ukorom zbog kršenja Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo.
  • TV Festina je sankcionisana novčanom kaznom u iznosu od hiljadu (1.000) evra zbog kršenja Uredbe o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama KPM-2017/07.
  • TV Puls je sankcionisan Ukorom zbog kršenja Etičkog kodeksa KKPM-2016/03.
  • TV Most je sankcionisan ukorom zbog kršenja Etičkog kodeksa KKPM-2016/03.
  • RTK 1 je sankcionisan Ukorom zbog kršenja Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo.
  • TE 7 je sankcionisan Ukorom zbog kršenja Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo.
  • Kanal 10 je sankcionisan ukorom zbog kršenja Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo
  • TV 21 je sankcionisan novčanom kaznom u iznosu od hiljadu (1.000) evra zbog kršenja Etičkog kodeksa KKPM-2016/03.
  • Klan Kosova je sankcionisan Ukorom zbog kršenja Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo.

Nezavisna Komisija za Medije