Të licencuarit
3420 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje za licencirane u vezi sa drugim krugom izbora za gradonačelnika

01 November 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), izdala je Upustvo za pomoć licenciranim da deluju u skladu sa Poglavljem VIII Zakona o izvorima kao i Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a tokom procesa izbora u Republici Kosova.

NKM obaveštava sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga da tokom kampanje i drugim krugom izbora za gradonačelnika Republici Kosovo, licencirani NKM-a treba da deluju u skladu sa zakonodavstvom NKM-a kao i u skladu sa:

 

Takođe, u skladu sa Zakonom o Izborima, licencirani su u obavezi da dostave NKM-u dnevnike o izborima:

Dnevnici se popunjavaju u skladu sa Upustva za Dnevnike A i B za Lokalni Izobre 2021 i dostavljaju se NKM-u nedelju dana (1 nedelju) pre početka perioda izborne kampanje, uključujući i cenovnik koji se primenjuje tokom izbora.

 

Nezavisna Komisija za Medije