3432 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

17 November 2021

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 16. novembra 2021. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Xhevat Latifi, održala sedamnaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, prema dnevnom redu, Komisija je razmatrala proces rada NKM u praćenju Pružalaca Audiovizuelnih Medijskih Usluga (PAMU), tokom izveštavanja o izbornoj kampanji u drugom krugu. lokalnih izbora za gradonačelnika, održanih 14.11.2021.

NKM je pratila pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga tokom izborne kampanje, kako bi procenila usklađenost medija sa Uputstvom za sprovođenje poglavlja VIII Izbornog zakona br. 03 / L-073. Prema nalazima procesa nadgledanja, NKM je ocenila da nije bilo kršenja zakona Nezavisne komisije za medije i generalno, mediji su pratili izborni proces u skladu sa zakonodavstvom NKM-a.

Prema dnevnom redu, Komisija je takođe adresirala neke zahteve u slučajevima izdavanja dozvola. Razmotreni predmeti su se ticali zahteva za promenu vlasništva, prestanak licence i promenu kategorije licence. Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za svaki od slučajeva licenciranja, Komisija je odlučila:

  • VGN - Odluka o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole;
  • Radio Plus - Odluka o promeni vlasništva;
  • Radio Dardanija - Odluka o promeni vlasništva;
  • Radio CAMPUS - Odluka o promeni kategorije licence iz lokalne u regionalnu
  • Radio Kent FM - Odluka o promeni vlasništva i prenosu licence, promeni naziva i programske šeme; i
  • Radio Kent FM 2 - Odbijanje zahteva za promenu vlasništva i prenos licence, promena naziva, programske šeme, jezika emitovanja i kategorije licence;
  • Top Iliria Radio - Odluka o promeni vlasništva i prenosu licence, promena naziva i programske šeme.

Komisija je razmatrala i pitanje izuzeća digitalne dividende iz zemaljskog emitovanja, koju neke televizije trenutno koriste za zemaljsko emitovanje. Nakon razmatranja ove tačke, Komisija je odlučila da oslobodi digitalnu dividendu i televizijski kanali na ovim frekvencijama biće prebačeni na druge frekvencije.

Na ovom sastanku Komisija je takođe razgovarala o procesu rada koji razvija Radna Grupa za izradu Strategije rada NKM-a. Komisija je raspravljala o ciljevima i prioritetima koji će biti postavljeni u Strategiji rada NKM. Nakon razgovora, Komisija je saglasila da se nastavi rad na finalizaciji ovog dokumenta u najkraćem mogućem roku.

 

Nezavisna Komisija za Medije