3448 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM u saradnji sa Odeljenjem za Novinarstvo i KMI-om objavila je dva Monitoring izveštaja koji se odnose na zastupljenost dece i rodnu zastupljenost u medijima

24 December 2021

Nezavisna Komisija za Medije, Departman za Novinarstvo Univerziteta u Prištini (UP) i Kosovski Institut za Medije (KMI), organizovali su danas okrugli sto o zastupljenosti dece i rodnoj zastupljenosti u medijima.

U okviru saradnje NKM sa Odeljenjem za novinarstvo, IMK i uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu, sprovedena su dva istraživanja u vezi sa zastupljenošću dece i zastupljenošću polova u medijima: 1. „Praćenje pojavljivanja žena u televizijske debate tokom kampanje za lokalne izbore 2021” i 2.„Predstavljanje dece i maloletnika u medijima na Kosovu”. Monitoring izveštaje su vodila četiri studenta Odseka za novinarstvo, koji su svakodnevno pratili medije u kancelariji NKM.

Ovaj okrugli sto organizovan je u cilju predstavljanja nalaza ovog istraživanja, koji su bili predmet diskusije i prilika su za iznošenje stavova i preporuka zainteresovanih strana u oblasti medija. Učesnici sastanka bili su predstavnici NKM, Odeljenja za novinarstvo UP, IMK, Save the Children, Agencije za rodnu ravnopravnost, Kosovskog centra za rodne studije i OEBS-a.

U okviru prvog izveštaja „Praćenje pojavljivanja žena u televizijskim debatama tokom kampanje za lokalne izbore 2021“ predstavljena je metodologija istraživačkog rada, glavni nalazi medijskog monitoringa i zaključci. Glavne tačke izveštaja su:

zastupljenost žena u izbornim emisijama na praćenim televizijama bila je mala, učešće žena u izbornim emisijama na televiziji bilo je simbolično, broj žena koje su predstavljali politički subjekti je bio mali, u odnosu na pozvane muškarce, u U većini slučajeva kada su žene bile su pozvane u emisije, imale su ograničeno vreme od svega do 5 minuta.U većini slučajeva, teme kao što su zdravlje, pravosuđe, korupcija, zapošljavanje itd., nisu bile glavne teme koje su obrađivale žene i samo u temama o ženska prava i obrazovanje su dominirali sa ženama koje su bile pozvane na emisije.

U okviru drugog izveštaja „Predstavljanje dece i maloletnika u medijima na Kosovu“ predstavljena je metodologija istraživačkog rada, glavni nalazi praćenja medija i zaključci. Glavne tačke izveštaja su: većina televizija ne pruža dovoljan sadržaj za uvođenje dece i maloletnika u svoju šemu informativnih emisija, Javna televizija Kosova (RTK1) nudi izuzetno ograničen prostor o temama koje se bave problemima dece i maloletnika, hronike u kojima su problemi dece o kojima se raspravlja obično se navode na kraju izdanja, što znači da imaju manje značaja tretmana, hronike u oblasti obrazovanja su one koje dominiraju dečjim hronikama, ali upotreba dece ostaje visoka u političkom kontekstu, većina televizijskih izveštaja prikazuje slike dece , veliki broj televizijskih priloga prikazuje identitet dece, a u većini praćenih priloga nije bilo izjava dece.