3458 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

02 February 2022

Nakon imenovanja od strane Skupštine Republike Kosovo tri nova člana Nezavisne komisije za medije (NKM), 1. februara 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. Xhevat Latifi, NKM u punom sastavu od sedam članova, održao drugu redovnu sednicu ove godine.

Nakon usvajanja dnevnog reda sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila tromesečni izveštaj o radu NKM, za period oktobar - decembar 2021. godine.

Nakon razmatranja, Komisija je usvojila tromesečni izveštaj o radu NKM, da ga prosledi Skupštini Republike Kosovo, na osnovu zakonske obaveze koja proističe iz člana 15. Zakona br. 04 / L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije.

Nezavisna Komisija za Medije