Të licencuarit
3464 - Lajmi_i_plot | KPM

Javni poziv za nominacije za jedan član NKM-a

16 February 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11 Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a, objavljuje javni oglas za nominaciju jedan (1) član Komisije  iz redova Albanske zajednice.

Primanje nominacija ċe početi od 16 ferburara 2022 do 2 marta 2022 godine u 16 časova.
Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili s
kenirani preko elektronske pošte komisionikpm@gmail.com .

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.
Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

  • elektronske pošte komisionikpm@gmail.com
  • telefon 038 245 031 i 045 721 604 ili
  • lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.

 

Nezavisna Komisija za Medije