3467 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je učestvovao na regionalnom sastanku između medijskih regulatora u vezi sa usklađivanjem Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD)

24 February 2022

Nezavisna Komisija za Medije učestvovala je na regionalnom sastanku medijskih regulatora u vezi sa usklađivanjem Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD), sastanku koji je organizovala Uprava za Audiovizuelne Medije (AMA), od 20. do 23. februara 2022. godine, u Albaniji.

Učesnici sastanka bili su medijski regulatori sa Kosova (Nezavisna Komisija za Medije), Albanije (Uprava za Audiovizuelne Medije), Crne Gore (Agencija za Elektronske Komunikacije i Poštanske Usluge), Sjeverne Makedonije (Agencija za Elektronske Komunikacije).

Na ovom radnom sastanku, strane su razgovarale o obavezama koje proizilaze iz nove AVMSD Direktive 2018/1808, odnosno o usklađivanju medijskog zakonodavstva zemalja učesnica sa ovom direktivom i izazovima sa kojima će se regulatori suočiti tokom ovog procesa. Razgovarano je io drugim aktuelnim temama, kao što je regionalna koordinacija u vezi sa frekventnim planovima, odnosno koordinacija u oslobađanju frekvencijskog opsega od 700 MHz poznatog kao DD2.

Pored ovih dešavanja, tokom ove organizacije Nezavisna Komisija za Medije i Uprava za Audiovizuelne Medije potpisali su zajedničku izjavu o međuinstitucionalnoj saradnji u kojoj su postavili ciljeve ove saradnje. Strane na sastanku su se dogovorile da periodično održavaju regionalne sastanke i dogovorili nastavak saradnje, u cilju postizanja zajedničkih ciljeva.