Të licencuarit
3472 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

07 March 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 4. marta 2022. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Dževata Latifija, održala svoj četvrti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko slučajeva licenciranja. Nakon razmatranja slučajeva licenciranja, Komisija je utvrdila da svi uslovi ispunjavaju zakonske kriterijume i odlučila da odobri sledeće preporuke:

  • Radio Plus - Odluka o promeni lokacije emitera;
  • Net Plus D.O.O - Odluka o licenciranju operatera distribucije;
  • Dankos Plus Televizija - Odluka o licenciranju pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga preko platforme operatera distribucije.

 Komisija je razmotrila i pravni slučaj, odnosno pritužbu za nezakonit rad.

  • Niart LLC - Odluka

Nakon razmatranja slučaja, Komisija je odlučila da konfiskuje relevantnu opremu, u skladu sa članom 30. stav 5. Zakona o NKM-a.

 

Nezavisna Komisija za Medije