3473 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao dve radionice sa srednjoškolcima u vezi sa medijskim obrazovanjem

11 March 2022

Nezavisna Komisija za Medije održala je dve radionice sa učenicima škola na kojima se razgovaralo o pitanjima vezanim za medijsko obrazovanje. Radionice su održane 10. i 11. marta 2022. godine sa učenicima srednjih škola „Sami Frasheri“ i „Xhevdet Doda“, u Prištini.

Svrha organizovanja ovih radionica bila je promocija i podizanje svesti o uticaju medija, povećanje znanja o prihvatanju, korišćenju, zaštiti i potrošnji medijskih sadržaja, razvijanje veština i veština potrebnih za razvoj kritičkog mišljenja u vezi sa onlajn sadržajem i tehnologijom drugih digitalnih.

Dva dana zaredom učenici su imali priliku da se upoznaju sa ulogom i mandatom NKM-a, kao i pitanjima koja se uglavnom odnose na medijsko obrazovanje, novinarstvo i digitalno građanstvo.

Sa studentima su vođeni i razgovori o važnosti analize i dekonstrukcije vesti i drugih medijskih poruka.

Ove aktivnosti medijskog obrazovanja su nastavak saradnje na jačanju programa medijskog obrazovanja Nezavisne Komisije za Medije, uz podršku Kancelarije Saveta Evrope u Prištini. Radionice su organizovane u okviru Akcije „Sloboda izražavanja i sloboda medija (JUFREKS)“ u okviru „Horizontalnog alata za Zapadni Balkan i Tursku II“ (Horizontal Faciliti II), inicijative saradnje koju sufinansira Evropske unije i Saveta Evrope, a sprovodi Savet Evrope.

 

Nezavisna Komisija za Medije