Të licencuarit
3480 - Lajmi_i_plot | KPM

29. marta 2022 odrzace je redovni sastanak NKM-a

28 March 2022

Nezavisna Komisija za Medije održace sledeći sastanak 29. marta 2022, s’početkom u 08:30 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde  de možete naći dnevni red sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije