Të licencuarit
3481 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je učestvovala u diskusiji za okruglim stolom na temu „Uklanjanje negativnog prikaza žena političarki u medijima radi promovisanja učešća i ravnopravne zastupljenosti u politici u regionu Prizrena“.

01 April 2022

Ovaj okrugli sto organizovali su 29. marta 2022. godine Misija OEBS-a i Kancelarija Saveta Evrope u Prištini. Ovo telo je imalo za cilj da eliminiše negativan prikaz političarki i ključnu ulogu medija u ovom nastojanju.

Učesnice ovog okruglog stola, iz oblasti medija i politike, prenele su svoja lična iskustva o izazovima sa kojima se žene suočavaju da uđu i učestvuju u politici i medijima, kao i da su istakle potrebu rešavanja problema klevete i diskriminacije po osnovu pola. . Diskusije su uključivale teme o uklanjanju tradicionalnih barijera koje sprečavaju žene da u potpunosti učestvuju u javnim i političkim poslovima, kao io podizanju javne svesti kroz rodno osetljivo medijsko izveštavanje.

Na kraju događaja, osam lokalnih medija u regionu Prizrena, potpisalo je Zajedničku deklaraciju, kroz koju se obavezuju da će promovisati rodnu ravnopravnost i raditi na eliminisanju negativnog prikaza žena u medijima.