3490 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

08 April 2022

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 5. aprila 2022. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Dževata Latifija, održala sedmi redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko slučajeva licenciranja. Razmotreni predmeti su se odnosili na dva zahteva za licenciranje operatera distribucije i jedan zahtev za licenciranje pružaoca medijskih usluga preko operatora distribucije.Posagledavajući preporuke Izvršne kancelarije za predmet, Komisija je odlučila:

-TIK Telekomunikacije doo - Zahtev za licenciranje operatera distribucije - Komisija je nakon razmatranja utvrdila da ova prijava nije ispunila sve kriterijume, te se predmet odlaže za naredni sastanak.

-RTV Podguri - Odluka o licenciranju pružaoca medijskih usluga preko operatora distribucije. Nakon razmatranja ovih slučajeva i preporuke, Komisija je utvrdila da su zakonski kriterijumi NKM ispunjeni i odlučila je da odobri ovaj zahtev.

 -NIART - Odluka o licenciranju operatora distribucije. Nakon razmatranja ovih slučajeva i preporuke, Komisija je utvrdila da su zakonski kriterijumi NKM ispunjeni i odlučila je da odobri ovaj zahtev.

Komisija je razmotrila i pravni slučaj, odnosno pritužbu za kršenje Etičkog kodeksa.

- Slučaj TE7- Žalba g. Mergim Teplani protiv TE7 - Komisija je nakon razmatranja utvrdila da je TE7, ne prenevši reakciju podnosioca žalbe, Mergim Teplani, odnosno ne dajući pravo na reagovanje, prekršio član 10. stav 1. i 2. Etičkog kodeksa KKPM-2016. / 03. TE7 je stoga kažnjen ukorom u skladu sa članom 30, stav 1, Zakona o NKM, zbog kršenja člana 10, stavovi 1 i 2, Etičkog kodeksa KKPM 2016/03 za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo.

Komisija je na ovom sastanku usvojila i Uredbu o napredovanju u karijeri i prelasku zaposlenih u Nezavisnu komisiju za medije.

Nezavisna komisija za medije