Të licencuarit
3493 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

18 March 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 15. marta 2022. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Dževata Latifija, održala svoj peti redovni sastanak.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, Komisija je razmatrala pitanje frekvencijskog plana u radiodifuznom opsegu.

Uzimajući u obzir činjenicu da je upravljanje frekvencijskim resursima suvereno i neosporno pravo svake zemlje, uz priznavanje principa jednakog pristupa frekvencijskom spektru tokom procesa koordinacije različitih država (posebno onih koje se međusobno graniče), uzimajući u obzir činjenicu da po sporazumu iz Ženeve 06, Kosovu nisu dodeljene nacionalne frekvencije koje pokrivaju celu teritoriju Kosova (one koje su podeljene imaju lokalni obim, pokrivaju delove teritorije Kosova, a kako to da Srbija koja je pregovarala o takvom aranžmanu), Komisija je smatrala neophodnim i neophodnim da preispita frekventni plan za digitalno emitovanje i stupi u procese koordinacije sa svim susednim zemljama.

Komisija je odlučila da kanali 35, 37, 39, 47 i 48 u UHF opsegu 470-694 budu dodati Planu digitalnih frekvencija (21, 31, 44 i 46) na nacionalnom nivou.

Odlučeno je i da se pokrene proces koordinacije sa susednim državama u cilju otklanjanja tehničkih prepreka u korišćenju prenosnih frekvencija po principu ravnopravnog pristupa frekvencijskom spektru.

Nezavisna Komisija za Medije