Të licencuarit
3498 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao predavanje na temu Medijsko obrazovanje sa učenicima škole Š.M.U. "Iliria" u Prištini

05 May 2022

Nezavisna Komisija za Medije održala je 5. maja 2022. godine predavanje sa učenicima škole „Ilirija“ u Prištini, kako bi se razgovaralo o pitanjima koja se tiču medijskog obrazovanja, odnosno zaštite od lažnih vesti.

Svrha organizovanja ovog predavanja je bila promocija i podizanje svesti o uticaju lažnih vesti u medijima, povećanje znanja o prihvatanju, korišćenju, zaštiti i potrošnji medijskih sadržaja, razvijanje veština i veština potrebnih za razvoj kritičkog mišljenja u vezi sa sadržajem na internetu i druge digitalne tehnologije.

Sa studentima su vođeni i razgovori o značaju analize i dekonstrukcije vesti i drugih medijskih poruka, sa posebnim akcentom na oblike identifikovanja lažnih vesti i sprečavanja njihovog uticaja.

Tokom prezentacije date su informacije o funkcionisanju medija na Kosovu, odnosno o okviru zakonske regulative medija od strane NKM. Dok je sa posebnim fokusom bilo objašnjenje načina na koji se pritužba podnosi medijima u NKM, forma i način podnošenja pritužbi od strane građana.

 

Nezavisna Komisija za Medije