3501 - Lajmi_i_plot | KPM

Godišnji sastanak Evropske platforme regulatornih organa (EPRA) je u toku

13 May 2022

U okviru 55. sastanka EPRA-e, koji se održava u Antverpenu, Belgija, predsedavajući NKM-a g. Xhevat Latifi, sastao se sa predsednicom Nacionalnog saveta za TV i radio-difuziju Ukrajine. Tokom ovog sastanka, predsednik g. Latifi je obavestio o akcijama NKM u pogledu borbe protiv propagande protiv sadržaja koji distribuiraju ruski kanali, odnosno o odluci NKM da zabrani distribuciju ruskih kanala na Kosovu. Dok gđa. Herasimjuk je zahvalio Kosovu na doprinosu pomoći narodu Ukrajine.

Konferencija evropskih regulatora vodi rad u radnim sesijama, sa posebnim akcentom na teme: Regulisanje pristupa i zaštita dece u digitalnom okruženju, sa fokusom na platforme za deljenje videa i društvene mreže, neke su od tema o kojima se razgovaralo krajem 55. EPRA sastanak.

Predstavnici regulatora imali su priliku da razgovaraju i razmijene svoja iskustva u pogledu regulisanja novih platformi nakon implementacije AVMS direktive i preduzetih aktivnosti na tom planu. Na prvom mestu u cilju zaštite javnosti uopšte, a posebno zaštite dece od sadržaja koji su njima neprikladni.

Na sastanku je bilo reči i o izazovima sa kojima se suočavaju medijski regulatori u pogledu ljudskih i finansijskih kapaciteta, posebno nakon proširenja nadležnosti na nove usluge, utvrđene AVMS direktivom.