Të licencuarit
3502 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao sastanak sa organizacijama osoba sa invaliditetom – OOSI

24 May 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) održala je danas sastanak sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom – OOSI: HANDIKOS, Udruženje slepih, Kosovski forum za invalidnost i Daun sindrom, kako bi se razgovaralo o nekorišćenju prava. na terminologiju za osobe sa invaliditetom u kosovskim medijima.

S obzirom na to da je odgovarajući termin „invalidnost“, kako je definisano i u Ustavu Kosova iu Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, mnogi novinari i mediji pogrešno označavaju pojedince u ovoj zajednici kao „osobe sa invaliditetom, invaliditet, posebne potrebe itd.'.

Kao rezultat toga, organizacije osoba sa invaliditetom, na preporuku NKM, pristale su da ubuduće podnose žalbe ovom telu u slučajevima kada naiđu da su pojedini audio-vizuelni mediji koristili pogrešne termine za osobe sa invaliditetom.ograničeno.

Glavni izvršni službenik NKM, g. Faruk Rekhaj je rekao da će se na osnovu proglašenja 2022. godine - Godine osoba sa invaliditetom i pošto je Zakon o Nezavisnoj komisiji za medije u fazi revizije, nastojati da postoje neke odredbe koje se tiču osoba sa invaliditetom.

Na kraju, strane su se dogovorile da uskoro potpišu Memorandum o razumevanju, radi veće saradnje i svesti za ovu svrhu.