3504 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM potpisao Memorandum o Saradnji sa Organizacijama Osoba sa Invaliditetom - OOSI

30 May 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u saradnji sa Organizacijama Osoba sa Invaliditetom (OOSI) potpisala je danas Memorandum o Saradnji.

Memorandum je potpisao g. Xhevat Latifi - predsednik NKM, g. Afrim Maliki - HANDIKOS, Daut Tishuki - Udruženje slepih Kosova (KVS), g. Enver Kurtalani - Kosovsko udruženje gluvih (AAC), gđa Sebahate Beqiri - Kosovo sa Daunovim sindromom i g. Bujar Kadriu Kosovski forum invalida.

Ovom prilikom predstavnici svih potpisnica izrazili su zadovoljstvo postizanjem ovog sporazuma, kao i zalaganje za postizanje ciljeva i zadataka memoranduma.

Na osnovu proglašenja 2022 – godine osoba sa invaliditetom, memorandum je pokrenut sa osnovnom svrhom saradnje između Organizacija Osoba sa Invaliditetom i Nezavisne Komisije za medije, sa ciljem podizanja svesti o uslugama audiovizuelnih medija na Kosovu, u vezi sa ispravnu terminologiju za osobe sa invaliditetom, odnosno sprečavanje upotrebe netačne terminologije u audiovizuelnim medijskim uslugama.

Ovaj memorandum ima za cilj jačanje saradnje između stranaka u cilju podizanja svesti javnosti o upotrebi adekvatne terminologije za osobe sa invaliditetom, a posebno medija.

Organizacije osoba sa invaliditetom će slati pritužbe NKM za sve slučajeve u kojima mediji krše upotrebu terminologije suprotno brošuri koju je pripremila OOSI i koju će NKM objaviti i prosleđivati medijima.