3508 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa sednice Nezavisne Komisije za Medije

03 June 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 30. maja 2022. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Xhevat Latifija, održala je deset redovnih sastanaka za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko slučajeva licenciranja. Nakon razmatranja slučajeva izdavanja licenci, Komisija je utvrdila da su dva zahteva ispunila zakonske kriterijume dok jedan ne i odlučila da odobri sledeće preporuke:

  • TV D+ zahtev za licenciranje pružalaca medijskih usluga sa emitovanjem preko mreže distributivnih operatera. Nakon razmatranja, Komisija je zaključila da nisu ispunjeni svi pravni kriterijumi NKM, pa je stoga odlučio da odloži ovaj zahtev za razmatranje za drugi sastanak.
  • CORONA MEDIA D.O.O- zahtev za prestanak licence Provajderima audiovizuelnih medijskih usluga (OSHMA): Balkan Hot, Balkan HOT 2, TV Tajna, Telebet i Decija TV. Nakon razmatranja, Komisija je zaključila da su zakonski kriterijumi NKM ispunjeni i odlučila je da odobri ovaj zahtev.
  • Preporuka za raspisivanje javnog konkursa za slobodne radio frekvencije na bosanskom jeziku u Vitomirici, opština Peć. Komisija je razmotrila preporuku i odlučila da raspiše javni konkurs za besplatne radio-frekvencije na bosanskom jeziku u Vitomirici – Peć.