3514 - Lajmi_i_plot | KPM

Delegacija IMC-a posjetila je Hrvatsku agenciju za elektronske medije (AEM) i Javnu radiodifuziju HRT

15 June 2022

U okviru programa „Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku“, inicijative saradnje Evropske unije i Saveta Evrope, 8. i 9. juna 2022. godine organizovana je radionica za predstavnike Nezavisne komisije za medije ( IMC) sa predstavnicima Agencije za elektronske medije (AEM), u Zagrebu, Hrvatska.

Tokom ove radionice razgovaralo se o temama koje se odnose na medijski pluralizam i različitost, transparentnost medijskog vlasništva, pravila u vezi sa koncentracijom medijskog vlasništva, sprečavanje monopola na medijskom tržištu, razvoj i unapređenje slobode izražavanja, aktivnosti koje preduzima regulator u vezi sa medijima. praćenje i regulacija u Hrvatskoj.

Učesnici su obavešteni da je u Hrvatskoj oktobra 2021. godine izmenjen Zakon o medijima kako bi se uskladio sa Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD). Dok je u toku izrada Digitalnog zakona kroz koji će se ciljati regulacija digitalnih internet platformi koje su izvan nadležnosti EU, ali su usmjerene na hrvatsku javnost. To će, između ostalog, obuhvatiti zaštitu dece od programskih sadržaja, zaštitu evropskih dela, zaštitu potrošača i način plaćanja takse na poslovanje. Takođe, na ovim sastancima razgovaralo se i o drugim temama kao što su podrška medijima, edukacija medija i rodna promocija u medijima, izazov zaštite od lažnih vesti u onlajn medijima, s obzirom da ih mladi u velikoj meri koriste i primena odredbi zakonskog okvira AVMS direktiva.

U tom periodu bila je i posjeta Hrvatskoj javnoj televiziji (HRT). Na HRT-u su se sudionici imali priliku upoznati s funkcioniranjem Hrvatske javne televizije i informirati se o radu i aktivnostima javne televizije, njenom sastavu i strukturi, a posebno o načinu financiranja HRT-a.

Dok je NKM takođe predstavila trenutnu pravnu osnovu i proces rada na izmenama i dopunama zakonodavstva u cilju usklađivanja sa AVMS Direktivom, zatim aspekte koji se odnose na medijsku regulativu uključujući licenciranje i