3517 - Lajmi_i_plot | KPM

Javni poziv za nominacije za jedan član/ica NKM-a

04 July 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11 Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a i Odluka Skupštine Republike Kosova, objavljuje javni oglas za nominaciju jedan (1) član/nica Komisije  iz redova Albanske zajednice.

Primanje nominacija ċe početi od 4 jula 2022 do 22 jula 2022 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte: info@kpm-ks.org; i arsim.dreshaj@kpm-ks.org;

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

elektronske pošte info@kpm-ks.org;

telefon 038 245 031 i 045 721 604 ili

lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.

 

Nezavisna Komisija za Medije