Të licencuarit
3523 - Lajmi_i_plot | KPM

29. augusta 2022 odrzace je redovni sastanak NKM-a

26 August 2022

Nezavisna Komisija za Medije održace sledeći sastanak 29. augusta 2022, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde  de možete naći dnevni red sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije