3525 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je ugostio novinare iz Ukrajine smeštene u Republici Kosovo

02 September 2022

U okviru saradnje NKM-a i Udruženja Novinara Kosova (UNA), danas je u kancelariji NKM-a održan sastanak sa novinarima iz Ukrajine, skloništima u Republici Kosovo. Grupu novinara primio je Predsednik NKM g. Xhevat Latifi, zajedno sa drugim zvaničnicima Izvršne Kancelarije.

Svrha ovog sastanka je bila informisanje novinara, kao i iskazivanje spremnosti NKM-a da na bilo koji način doprinese podršci ovim novinarima.

U uvodnom izlaganju g. Latifi je najpre poželeo dobrodošlicu novinarima i istakao da je NKM kao institucija spremna da svaki put svim svojim kapacitetima pruži institucionalni doprinos u podršci ovim novinarima.

U nastavku sastanka predstavljena je organizacija, funkcionisanje i uloga NKM-a kao jedinog i nezavisnog regulatora za audio vizuelne medije u Republici Kosovo.

U kratkim crtama predstavljen je rad i aktivnosti NKM-a u praćenju primenljivosti zakonodavstva od strane nosilaca licenci, kao i radnje koje je NKM preduzeo nakon početka rata u Ukrajini, odnosno odluka NKM-a kojom je zabranjeno radio-difuznih kanala poreklom iz Ruske Federacije, kao prvog regulatora u Evropi koji je doneo ovu odluku.

Tokom sastanka, novinari iz Ukrajine su predstavili svoja lična iskustva sa putovanja na Kosovo, izazove sa kojima su se susreli u izveštavanju tokom ovog perioda, kao i njihovu aklimatizaciju na Kosovu. Sa strane novinara, oni izražavaju da su zadovoljni gostoprimstvom koje im je pruženo i koje im se pruža na Kosovu, gde su im obezbeđeni svi uslovi i za život i za rad i nastavljaju da rade za ukrajinski medijima, a takođe i da informiše ukrajinske građane sa tačnim vestima o Kosovu.

Na kraju sastanka, NKM je ponovio da regulator ostaje posvećen pružanju bilo kakvog oblika podrške ukrajinskim novinarima i pozdravlja njihove predloge u tom pogledu.