Të licencuarit
3538 - Lajmi_i_plot | KPM

Delegacija NKM-a učestvuje na godišnjem sastanku Evropske platforme regulatornih organa (EPRA)

13 October 2022

Delegacija sa predstavnicima Nezavisne komisije za medije na čelu sa predsedavajućim g. Kshevat Latifi, učestvuju na 56. sastanku Evropske platforme regulatornih organa (EPRA), gde je IPC član-predstavnik Republike Kosovo.

Ovaj godišnji sastanak organizuje Vrhovni savet za radio i televiziju Republike Turske (RTUK) i održava se od 12. do 14. oktobra 2022. godine u Antaliji, Turska.

Teme o kojima će se raspravljati, između ostalog, obuhvatiće pitanja koja se odnose na dezinformacije, medijski pluralizam i poverenje, kao i rad medijskih regulatornih organa u digitalnom okruženju, odnosno kako oni reaguju i odnose jedni na druge dezinformacije, pluralizam i poverenje. Ova sesija ima za cilj da pruži detaljnu analizu trenutne situacije i njenog uticaja na potrošnju i percepciju javnosti, sa ciljem osmišljavanja efikasnijih rešenja i intervencija.

Biće obrađene i druge teme vezane za medije i regulatore u medijskom okruženju, koje se odnose na to kako regulatori mogu pomoći u održavanju pluralističkog, pouzdanog i pouzdanog medijskog okruženja.