3539 - Lajmi_i_plot | KPM

U toku je 56. godišnji sastanak Evropske Platforme Regulatornih Organa (EPRA)

14 October 2022

Na marginama godišnjeg sastanka regulatora u EPRA-i koji se održava u Antaliji u Turskoj, delegacija NKM-a pod vođstvom predsednika Latifi održala je sastanak sa Ebubekirom Šahinom, predsednikom turskog regulatora RTUK (Vrhovni savet za radio i televiziju). Republike Turske) i potpredsednik Ibrahim Uslu.
Obe delegacije su izrazile spremnost za saradnju u različitim oblastima između regulatora.
Saradnja regulatora je od posebnog značaja za KPM, očekujemo da ova saradnja poprimi konkretniji oblik“, rekao je predsednik Latifi.
S druge strane, šef turskog regulatora Ebubekir Šahin ocenio je sastanak kao plodotvoran i uveren sam da ćemo na sledećem sastanku predstaviti saradnju između regulatora.
„RTUK će posebno ispitati pomoć regulatoru na Kosovu, Kosovo i njegovi ljudi imaju posebno mesto za RTUK i za turski narod, stoga ćemo ići na izradu memoranduma o saradnji“, rekao je g. Abubekir Sahin.
Tokom učešća na EPRA, delegacija KPM-a imala je i druge sastanke sa evropskim regulatorima.