3542 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje za NKM licenci

08 November 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) povećala je svoje aktivnosti praćenja prema pružaocima vizuelnih medijskih usluga (PAMU) kako bi procenila usklađenost sa etičkim pravilima i principima, sa fokusom na praćenje informativnih programa u vezi sa političkom i bezbednosnom situacijom u Republici Kosovo.
Prema Etičkom kodeksu za pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga 2016/03, PAMU su u obavezi da obezbede da materijali koji se prenose budu u skladu sa etičkim kodeksom, kako bi javnost bila pravilno i tačno informisana o političkoj situaciji i bezbednosti u Republike Kosovo.
Imajući u vidu da je uloga medija u informisanju javnosti od posebnog značaja, NKM nalaže svim PAMU da tokom izveštavanja obezbede proveru prenetih podataka i na osnovu verodostojnih informacija kako bi se održao mir i bezbednost u zemlji.