3550 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM i AMA su sproveli dvodnevne radionice

22 December 2022

Od 19. do 20. decembra 2022. Nezavisna Komisija za Medije ugostila je osoblje Uprave za Audiovizuelne Medije (AMA-e) na dvodnevnoj radionici. Tokom dva dana radionice, predstavnici nadležnih odeljenja NKM i AMA imali su priliku da se bliže upoznaju sa načinom organizacije i funkcionisanja timskog rada oba regulatora. Posebnost ove radionice je bila što je po prvi put osoblje koje svakodnevno obavlja poslove imalo priliku da prezentuje svoje aktivnosti od tehničkog nivoa do zakonske regulative, kao i da razmene svoja iskustva i stavove o razvoju tehnološke inovacije u oblasti medija ali i teškoće sa kojima se suočavaju.
U radionici NKM -a su učestvovali odeljenja: Pravni, Licencni, Monitoring i Upravljanje frekvencijama. Dok su iz AMA bili: Savet za žalbe, Direkcija za programe i Direkcija za nadzor.
Učesnici su na početku predstavili ulogu, strukturu i ovlašćenja dva regulatorna organa za medije. Nakon radionice, ukratko su predstavljene strukture i nadležnosti svakog odeljenja i njihovi tehnički i ljudski kapaciteti, kao i njihove aktivnosti.
Aktivnosti praćenja i metodologiju rada predstavili su Sektor za monitoring i Programska direkcija, aktivnosti tokom izborne kampanje kao što su praćenje programskog sadržaja – procena usklađenosti sa zakonom i propisima, posete nosiocima licenci (uglavnom praćenje na terenu), prijem i rukovanje pritužbe javnosti na programske sadržaje kao i praćenje poštovanja Zakona o izborima u izbornom periodu.
Takođe, osoblje AMA je imalo priliku da poseti kancelarije za praćenje medija u NKM -u i bliže se upoznaju sa funkcionisanjem i radom Odeljenja za praćenje i analizu i razmene najbolje institucionalne prakse u vezi sa praćenjem medija. Drugog dana studijske posete održan je Dan praćenja rada osoblja AMA u kancelariji za praćenje NKM.
Što se tiče postupanja po pritužbama od strane Pravnog odeljenja, Saveta za žalbe i Uprave za nadzor, predstavljeni su načini postupanja po pritužbama i drugim pravnim predmetima, odnosno postupak po službenoj dužnosti (po službenoj dužnosti). Postupanje po žalbama se vrši prema službenim rokovima i zakonskim rokovima, a zakonodavstvo za postupanje u pravnim slučajevima obuhvata slučajeve kršenja Zakona NKM -a, kršenja podzakonskih akata i kršenja Izbornog zakona. Rad pravnih službi obuhvata obradu pravnih predmeta, davanje pravnih mišljenja, sudsko zastupanje i pripremu zakonodavnog plana institucije.
Takođe je predstavljeno funkcionisanje Odbora za žalbe u NKM -u, kao i procedure za izvršenje odluka.
Što se tiče medijskog okruženja, Odeljenje za licenciranje i Direkcija za planiranje frekvencija predstavili su podatke NKM -a i AMA koji se odnose na: Formulisanje procedura i kriterijuma za davanje i obnavljanje licenci, Rukovođenje procedurama licenciranja, izdavanje licenci putem postupka javnog tendera i izdavanje licence kroz postupak zahteva (bez zemaljske frekvencije).
Obrada zahteva korisnika licenci i komunikacija sa vlasnicima licenci u vezi sa njihovim različitim zahtevima kao što su: promene licence, obnavljanje licence, ukidanje licence, žalbe na smetnje frekvencije prenosa ili kvar signala i pitanja prekida prenosa. Predstavljeni su i podaci o broju korisnika licenci, kategorijama licenciranja, jezicima emitovanja i geografskoj pokrivenosti. Svi podaci su javni u registru licenci.