3556 - Lajmi_i_plot | KPM

Saradnja NKM-a sa ARKEP-om se nastavlja

03 March 2023

U okviru saradnje Nezavisne komisije za medije i Regulatornog organa za elektronske i poštanske komunikacije, danas je u Kancelariji IPC održan sledeći sastanak predstavnika ovih institucija u cilju međuinstitucionalne koordinacije za efikasno upravljanje resursima.ograničeni frekvencijski spektar.

Na ovom sastanku razgovaralo se o važnim temama koje se odnose na zajedničku koordinaciju u vezi sa radio-frekvencijskim spektrom, konkretno o trenutnom stanju korišćenja ovog spektra nakon puštanja frekvencijskog opsega od 800 MHz, tehničkim mogućnostima, zakonskim obavezama za puštanje i korišćenje frekvencija za širokopojasne usluge (dividenda), uključujući primenu preporuka ITU-a u vezi sa procesom digitalizacije zemaljskog emitovanja.

Ovaj sastanak je bio nastavak saradnje NKM -a sa ARKEP-om, u cilju razvoja aktivnosti u odgovarajućim oblastima.