Të licencuarit
3562 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je domaćin specijalnog izvestioca UN za promociju i zaštitu prava na slobodu misli i izražavanja

04 April 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) ugostila je na radnom sastanku Specijalnog izvestioca UN za unapređenje i zaštitu prava na slobodu misli i izražavanja (OHCHR). Irene Khan, u pratnji svog tima g. Thibaut Guillet i g. Laurens Van Der Voude.

Na sastanku se razgovaralo o zakonskom okviru i regulisanju medijskog aspekta na Kosovu, trenutnoj situaciji u vezi sa slobodom misli i izražavanja, uključujući pravo na informacije i njihovu primenu, slobodu, pluralizam i raznolikost medija, slobodu izraz različitih specifičnih grupa, uključujući verske, etničke manjine i marginalizovane zajednice.

Povodom navedenih tačaka, predstavnici NKM -a upoznali su izvestioca sa procesom izmene Zakona o NKM -u od strane Vlade u saradnji sa IPC-om, u cilju usaglašavanja sa najnovijom Direktivom EU o uslugama audiovizuelnih medija (AVMS). ). U tom smislu, novi zakon će obuhvatiti regulisanje novih oblika prenosa, kako je predviđeno novom AVMS direktivom. Takođe u vezi sa izmenama koje se očekuju u zakonskom okviru, razgovarano je i o tome kako će biti finansiranje NKM -a po novom zakonu, vlasništvo medija. U vezi sa trenutnom situacijom, razgovarano je o pitanju medijskog obrazovanja i radu koji je NKM uradio u tom pravcu, zatim o procesu praćenja medija i postupku postupanja po žalbama od strane NKM -a, kao io poverenju javnosti u medija.

Specijalni izvestilac gđa. Kan je rekla da je njena misija da pripremi izveštaj sa nizom preporuka za javne organe, sa ciljem zaštite i unapređenja slobode mišljenja i izražavanja, u svetlu međunarodnog prava i standarda o ljudskim pravima. Takođe, Izveštaj će biti dostavljen Savetu UN za ljudska prava, a otprilike jedna trećina nosilaca mandata podnosi izveštaj i Generalnoj skupštini UN.