Të licencuarit
3565 - Lajmi_i_plot | KPM

Saradnja između NKM i AMA se nastavlja

07 April 2023

Nezavisna Komisija za Medije ugostila je u radnu posetu predstavnika Uprave za Audiovizuelne Medije. Ova posjeta je uslijedila nakon zajedničkih sastanaka sa ciljem razmjene iskustava u vezi sa procesom izrade i izmjena primarnog i podzakonskog zakonodavstva.

Čelnici obe institucije i njihovi timovi razgovarali su o aktuelnim obavezama oba regulatora, u vezi sa procesom usaglašavanja primarnog zakonodavstva, a zatim i podzakonskih akata sa pravnim tekovinama EU, konkretno sa novom Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama 2018/1808.

Teme o kojima je razgovarano na sastanku odnosile su se na rezultate dosadašnje saradnje NKM -a i AMA i predloge drugih mogućih aktivnosti u okviru ovog formata saradnje.

Glavni akcenat ovog sastanka bio je pitanje transpozicije Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD) i izazovi koji nas očekuju za implementaciju ove direktive. Zakon o NKM je trenutno u procesu izmene i dopune, sa ciljem usklađivanja sa navedenom direktivom. Ali nakon usvajanja zakona, NKM treba da uskladi sve propise sa novim zakonom, u duhu AVMS direktive, iu tom smislu treba da uzme najuspešnija iskustva kao model.

Na sastanku je bilo reči io aktuelnim tehničkim i ljudskim kapacitetima regulatora i potrebi povećanja ovih kapaciteta u skladu sa brzim tehnološkim razvojem u oblasti medija.

Tokom sastanka, razgovarano je i o pravilima Etičkog kodeksa/Kodeksa o radiodifuziji i njihovoj primeni u medijima, kao i o medijskom obrazovanju kao veoma važnom i neophodnom procesu koji treba stalno podizati, u korelaciji sa pojavom novih formira tehnologiju u pružanju informacija.