Të licencuarit
3573 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM učestvuje na godišnjem sastanku EPRA-e u Oslu

05 June 2023

Članovi Komisije NKM -a, Besnik Berisha, Azra Dešić i Jeton Mehmeti, kao i zamenik Izvršnog Šefa Faruk Rexhaj i direktor Pravnog odeljenja Niman Racaj, učestvovali su na godišnjem sastanku Evropske platforme regulatornih organa (EPRA). ). Domaćin 57. sastanka EPRA-e bilo je Regulatorno tijelo Norveške, a glavna tema zbornika bili su mediji i informisanje u korist javnosti.

U uvodnoj sednici zbornika predstavio se i član Komisije Jeton Mehmeti, koji je govorio o raznolikosti i pluralizmu u medijskom ekosistemu na Kosovu, kao i usklađivanju pravnog okvira sa evropskom AVMS direktivom. On je upoznao predsedništvo i članove EPRA-e o sadržaju novog nacrta zakona o NKM -u za koji se očekuje da ovog meseca bude usvojen na Vladi. Mehmeti je pomenuo i izazove sa kojima se suočavaju mediji na Kosovu, posebno u finansijskom aspektu.

U radu EPRA-e izabrano je i novo predsedavanje, pri čemu je, u ime NKM -a, član lojalne komisije Beriša učestvovao u izboru novog predsednika EPRA-e, gđa. Mari Velsand i četiri potpredsednika. NKM je punopravni član EPRA-e.

Tokom dva dana rada, predstavnici NKM -a održali su i brojne bilateralne sastanke sa regulatorima drugih zemalja. Sledeći sastanak EPRA-e biće održan u Bukureštu 18-20. oktobra 2023.

***