Të licencuarit
3577 - Lajmi_i_plot | KPM

Četiri studenta žurnalistike Univerziteta u Prištini završavaju dvomesečni praktični rad u NKM-u

15 June 2023

U okviru saradnje NKM-a sa Odsekom za Novinarstvo Prištinskog Univerziteta (UP), OEBS-om i Udruženjem Novinara Kosova (AGK), u periodu april-jun 2023. godine, treća faza praktične nastave nastavljen je rad u NKM-u, za studente žurnalistike izabrane od strane Odseka za Novinarstvo.

Angažovanje studenata za obavljanje praktičnog rada u NKM-u bilo je usmereno na istraživanje i analizu programskih sadržaja u smislu monitoringa reklama. Praktični rad je planiran i sproveden u monitoringu medija u vezi sa određenim programskim sadržajima – reklamama u okviru teme „Pogrešno predstavljanje pola u reklamama“.

U koordinaciji sa mentorom sa univerziteta, na osnovu projekta studenti će prezentovati izveštaje o svojim saznanjima o temama koje su istraživali tokom rada u NKM -u. Preporuke za koje se očekuje da će proisteći iz izveštaja poslužiće medijima, ostalim studentima i svima zainteresovanima za oblast audiovizuelnih medijskih usluga.

Kao i prethodni projekti ovog formata, i ovaj projekat je realizovan uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu.