Të licencuarit
3580 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

23 June 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 23. juna 2023. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM-a, gospodina Jeton Mehmeti, održala je svoj treći redovni sastanak za ovu godinu, na kojem je odobrila godišnji budžet, licencirala dva operatera distribucije, produžio je dozvole za sedam medija i pokrenuo procedure za licenciranje dva radija na jeziku nevećinskih zajednica.

Nakon izveštaja glavnog Izvršnog Šef, Komisija je razmotrila i odobrila budžet za 2024. godinu, odnosno zahtev za finansiranje Nezavisne Komisije za Medije za srednjoročni okvir 2024-2026. Zahtev je upućen Ministarstvu finansija, rada i transfera, a između ostalog predviđa tri kapitalna projekta, onaj za elektronski sistem e-NKM, za ažuriranje digitalnog sistema za upravljanje frekvencijama i za ažuriranje sistema za praćenje medija, a koji ukupno koštaju približno 1.308.000 evra. Budžet za 2024. sadrži i zahtev za novo dodatno zapošljavanje 27 radnih mesta. Potreba za povećanjem osoblja je rezultat povećanja nadležnosti i odgovornosti NKM-a.

Komisija je u okviru zahteva za obnavljanje licenci ispitala ukupno 11 slučajeva pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga. U ovom slučaju, Komisija je donela odluku o produženju licence Radio Prištini, K – Sport 1, K – Sport 2, K – Sport 3, K – Sport 4, K – Sport 5 i Turbo Kanalu. Komisija je donela odluku o licenciranju dva operatera distribucije prema kablovskoj i IPTV platformi, i to: VALNET Sh.p.k., i Negenet Sh.p.k.

Na ovom sastanku Komisija je donela odluku o formiranju dve komisije za ocenjivanje zahteva za izdavanje dozvola NKM za dve radio stanice, jednu na bosanskom jeziku u opštini Peć i jednu na turskom jeziku u opštini Prizren. Komisija nije usvojila zahteve za obnovu licence za subjekte koji u prethodnim godinama nisu plaćali naknadu za licencu. NKM razmatra mehanizme naplate duga od licenciranih subjekata koji iznosi oko 778 hiljada evra.