3581 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM predstavlja godišnji izveštaj  Parlamentarne komisije za medije

27 June 2023

Nezavisna Komisija za Medije danas je Skupštinskom odboru za medije predstavila Godišnji izveštaj za 2022. Prezentaciju je održao predsednik NKM g. Jeton Mehmeti, koji je upoznao poslanike sa aktivnostima NKM-a tokom 2022. godine, budžetskim rashodima i uopšte postignutim rezultatima. Aktivnosti NKM-a su vezane za strateške ciljeve, a to su: promovisanje medijskog pluralizma, povećanje transparentnosti u vlasništvu nad medijima, zaštita javnosti od dezinformacija, efikasno korišćenje frekvencija i unapređenje institucionalnog dobrog upravljanja.

Pored bavljenja predmetima koji se odnose na zahteve za licenciranje i promenu vlasništva, nepoštovanje Etičkog kodeksa i važećih propisa, tokom 2022. godine NKM je takođe doprineo izradi novog zakona za NKM kao i dopuna-izmena uredbe o zaštiti dece i uredbe o audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama.

Takođe, usvajanjem plana frekvencija, NKM je tokom protekle godine preuzeo inicijativu za koordinaciju sa susednim državama o nacionalnim frekvencijama. Takođe, NKM aktivno učestvuje u regionalnim i evropskim inicijativama regulatornih organa.

Budžet NKM-a za 2022. godinu iznosio je 1.028.065 evra, od čega je potrošio 739.508 evra. Od taksi i kazni NKM je ostvario prihode u iznosu od 315.845 evra. Državna revizorska služba nije utvrdila prekršaje u reviziji finansija.

Pored gradonačelnika Mehmeti, ostali članovi NKM-a: g. Besnik Beriša, gđa. Ljuljeta Aliu, g. Fatih Baša, gđa. Azra Dešić kao i vršilac dužnosti glavnog Izvršnog Šef g. Faruk Rexhaj, odgovarali su na pitanja poslanika Parlamentarne komisije za medije.