Të licencuarit
3582 - Lajmi_i_plot | KPM

Podsetnik za nosioce licence u vezi sa plaćanjem godišnje naknade za licencu

27 June 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), podseća sve licencirane koji još nisu platili godišnju tarifu za licencu, da je rok za ispunjenje ove zakonske obaveze 30 jun 2023. godine.

Plaćanje godišnje tarife za licencu je zakonska obaveza za licencirane, definisana Zakonom Br. 04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije, odnosno član 26, koji predviđa da su licencirani dužni da plate godišnju tarifu za licencu NKM-a, prema kategorijama licenci definisanim Uredbom KPM-a-2017/03 za Godišnju Tarifu za Licencu.

NKM nalaže svim licenciranima da izvrše plaćanje godišnje tarife za licencu NKM-a u skladu sa rokom utvrđenim podzakonskim aktom, čime ispunjavaju svoju zakonsku obavezu.