Të licencuarit
3596 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa šestog sastanka Nezavisne komisije za medije

04 September 2023

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 1. septembra 2023. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM g-dina Jetona Mehmetija, održala svoj šesti redovni sastanak, na kojem se bavila nekoliko slučajeva prirode licenciranja, odnosno zahteva za licencu za pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga sa prenosom preko distributivnih operatera i zahtev za licencu operatera distribucije kao i 18 zahteva za obnavljanje dozvole za radio.

Komisija je prvobitno razmatrala tačku dnevnog reda u vezi sa poštovanjem odluke KPM-a u vezi sa dugovanjima nosilaca licenci prema KPM-u, kojom odlukom je KPM obavezao sve nosioce licenci koji imaju neizmirene dugove, da KPM-u donesu ugovor u roku od 30 dana, na osnovu kojeg dostavljaju dokaz da su uradili program isplate dugova za period od 12 meseci.

Od stupanja na snagu odluke do sada, KPM-u je isplaćeno 30.000 evra dugova koje su godinama nagomilavali licencirani subjekti, dok su neki od RTV subjekata sklopili ugovore sa KPM-om za otplatu dugova. na rate. Ukupan iznos koji će biti isplaćen kroz programiranje duga je oko 89 hiljada evra.

Komisija je u okviru zahteva za obnavljanje licenci ispitala ukupno 18 slučajeva pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga.

Komisija je donela odluku o licenciranju A2 CNN Kosovo kao pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga sa prenosom preko distributivnih operatera, kao i licenciranju operatera distribucije Kosovanet.

Nakon razmatranja, Komisija je donela odluku o obnavljanju licence Glam radiju, Radiju Star, Radio Uroševcu, Radio Đakovice, Radio Prizrenu, Radio Dodoni i Radio Mariju.

Komisija je razmatrala i sledeće predmete obnove licence, ali su zbog nepotpune prijave ovi predmeti obnove licence odloženi za naredni sastanak: Radio Vala 2000, Radio 21, Radio Astra, Radio Fontana, Radio Tema, Radio Kolašin, Radio Alba, Radio Zeri i Štimlje i Radio Impuls.