Të licencuarit
3598 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao radionicu za pripremu novih podzakonskih akata

11 September 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) održala je trodnevnu radionicu od 7. do 9. septembra 2023. godine, koja se odnosila na izradu i izmenu tri podzakonska akta.

U okviru postavljenih ciljeva za 2023. godinu, između ostalog, NKM je predvideo kompletiranje/izmenu podzakonskih akata kao i izradu novih podzakonskih akata kao što sledi:

  • Uredba o vlasništvu i koncentraciji medija;
  • Pravilnik o zaštiti dece i maloletnika; I
  • Pravilnik o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama.

S tim u vezi, NKM je održao radionicu sa ciljem da se razgovara o predloženim izmenama u ovim nacrtima propisa kao io drugim budućim koracima koji će biti preduzeti za finalizaciju navedenih podzakonskih akata. U toku rada na izradi ovih propisa bili su uključeni i međunarodni stručnjaci koji su dali svoj doprinos.

Potreba za izmenama podzakonskih akata je neophodna i ima za cilj da ih uskladi sa trendom razvoja u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga uopšte, stvarajući bolje mogućnosti za njihovu primenu od strane NKM -a, kao i od strane nosilaca licenci NKM -a.

Unapređenje podzakonskih akata ima za cilj zaštitu javnog interesa poput pluralizma i medijske raznolikosti kroz regulisanje medijskog tržišta, vlasništva nad medijima i zaštitu dece od programskih sadržaja.

U skladu sa članom 8. Zakona o NKM -u, konačni nacrti predmetnih propisa biće stavljeni na raspolaganje javnosti i zainteresovanim licima radi komentara koji mogu doprineti njihovom dovršavanju.

Ove tri uredbe predviđene su u okviru Nacionalnog programa za evropske integracije 2023, gde se NKM obavezao da će ih usvojiti u toku ove godine.

                                                                                           Nezavisna Komisija za Medije