Të licencuarit
3600 - Lajmi_i_plot | KPM

Chairman Mehmeti hosted representatives from the EU Office and the OSCE Mission

14 September 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) ugostila je radni sastanak zvaničnike Kancelarije EU na Kosovu i zvaničnike Misije OEBS-a na Kosovu.

U svom uvodnom izlaganju, predsednik NKM g. Jeton Mehmeti je rekao da ga raduje međuinstitucionalna saradnja sa OEBS-om i Kancelarijom EU i izrazio spremnost za dalje produbljivanje ove saradnje između institucija. Nakon svog govora, g-din Mehmeti je najavio najvažnije aktuelne poslove i aktivnosti NKM -a u ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza.

Učesnici sastanka razgovarali su o temama od zajedničkog interesa u oblasti medija, sa posebnim akcentom na rad koji se radi na procesu izmene Zakona o NKM u cilju njegovog usaglašavanja sa novom AVMS direktivom.

Predsedavajući g. Mehmeti je rekao da je NKM sa najvećom ozbiljnošću tretirao primedbe i preporuke izveštaja Evropske komisije. On je najavio da NKM  Radi na izradi i izmeni tri uredbe koje su predviđene Nacionalnim programom za evropske integracije 2023. kao obaveza za NKM, kao i u cilju praćenja trenda sa novim dešavanjima na medijskom tržištu. Stoga je u ovom pravcu dobrodošla podrška EU i OEBS-a sa spoljnom ekspertizom ili drugim vidovima podrške.

Nastavljena je diskusija o aktuelnim izazovima NKM -a, od kojih su glavni finansijski poteškoće kao rezultat smanjenja budžeta i potreba za povećanjem tehničkih i ljudskih kapaciteta, kao i kašnjenja u imenovanju članova Komisije i Odbor za žalbe u NKM -u, koje su prouzrokovale nemogućnost odlučivanja u određenim periodima.

Od strane zvaničnika OEBS-a i EU istaknuto je da cene rad medijskog regulatora i izraženo opredeljenje da podrži NKM u primeni najviših standarda u oblasti regulisanja audio-vizuelnih medijskih usluga.