287 - Ankesa Qdp | KPM

Qasja në dokumente publike

Sipas Ligjit Nr. 06L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE kërkesë për qasje në dokumente publike mund të bëjë kushdo brenda dhe jashtë vendit. Ky ligj obligon institucionet në Republikën e Kosovës që tu jepet e drejta për qasje në dokumente publike.

Kontakto Zyrtarin për Qasje në Dokumente Publike në Komisionin e Pavarur të Mediave: Arsim Dreshaj, email: arsim.dreshaj@kpm-ks.org

Formularin e kërkesë për qasje në dokumente publike mund ta shkarkoni më poshtë.