Të licencuarit
287 - Ankesa Qdp | KPM

Pristup javnim dokumentima

Prema zakonu ZAKON 06L-081 O PRISTUPU JAVNIM DOKUMENTIMA Zahtjev za pristup javnim dokumentima može da se uradi bilo ko u zemlji i inostranstvu. Ovaj zakon obavezuje institucije u Republici Kosovo da dobiju pravo na pristup javnim dokumentima.

Obratite se službenik za dokumente o javnom pristupu u Nezavisnoj Komisiji za Medije  Arsim Dreshaj, email: arsim.dreshaj@kpm-ks.org

Ovde možete preuzeti ZAHTEV ZA UVID U SLUŽEBENIM DOKUMENTIMA