Të licencuarit
318 - Kpm | KPM

U sklopu Nezavisne Komisije za Medije deluje Izvršna Kancelarija kao drugi organ ove nezavisne institucije. Izvršnom kancelarijom upravlja Izvršni Šef, koji pomaže Komisiji NKM u realizaciji zadata i odgovornosti, shodno Zakonu Br. 04/L-44 O Nezavisnoj Komisiji Za Medije 

Na osnovu Zakona br. 04/L-44 Izvršni Šef: 

·         upravlja javnim službenicima NKM;

·         upravlja finansijama i ostalim finansijskim izvorima;

·         savetuje u vezi sa politikama NKM;

·        osigurava sprovođenje odluka, politika i drugih mera NKM na efikasan način; i

·         koordinira poslove sa drugim institucijama.

 

U sklopu Izvršne kancelarije NKM funkcionišu sledeća Odeljenja:

 

ODELJENJE ZA PRAVNA PITANJA

Odeljenje za pravna pitanja savetuje NKM prilikom uspostavljanja pravne infrastrukture i u svim pravnim pitanjima koja se tiču licenciranja, žalbi pripadnika javnosti, sastavljanju novih uredbi i uputstava za emitere. Odeljenje za pravna pitanja priprema predmete u slučaju kršenja i savetuje NKM u svim pravnim postupcima. Odeljenje za pravna pitanja takođe savetuje u opštim, upravnim i regulativnim pitanjima NKM.

 

ODELJENJE ZA LICENCIRANJE

Odeljenje za licenciranje je odgovorno za otvaranje i upravljanje konkursima za licenciranje, odnosno izdavanje novih licenci za radiodifuziju na teritoriji Kosova. Odeljenje blisko sarađuje sa svim postojećim emiterima u svim pitanjima koja se tiču saglasnosti sa Opštim pravilima i uslovima licenci. U saradnji sa drugim odeljenjima NKM, Odeljenje za licenciranje  upućuje sve emitere da reše probleme međusobnih smetnji, i razmatra sve zahteve emitera koji se tiču promena Opštih uslova i pravila njihovih licenci.

 

ODELJENJE ZA MONITORING I SAGLASNOST MEDIJA

Odeljenje za monitoring i saglasnost vrši monitoring elektronskih medija i povremeno posećuje emitere kako bi se uverilo u saglasnost sa pravilima NKM i kako bi pomoglo NKM da shvati probleme i brige emitera. Službenici za monitoring NKM primaju žalbe od pojedinaca  i iste razmatranju u konsultaciji sa Odeljenjem za pravna pitanja, Tehničkim i Odeljenjem za licenciranje, kako bi informisali Izvršnog šefa u cilju preduzimanja bilo kakve regulativne mere koja se može tražiti, ovo odeljenje takođe može pokrenuti svoju žalbu po službenoj dužnosti.

 

ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE FREKVENCIJAMA

Odeljenje za upravljanje frekvencijama (OUF) određuje radiodifuzne parametre za svakog emitera, uključujući frekvencije, jačinu signala i lokaciju predajnika (antene). 
Koristeći napredne programe za planiranje frekvencija, Odeljenje za upravljanje frekvencijama skicira prostor pokrića za svakog emitera na veoma preciznoj topografskoj karti Kosova, kako bi se uverilo da svaka radio ili TV stanica može da pokrije svoj licencirani prostor, ne ometajući druge emitere. OUF takođe sprovodi monitoring na terenu kako bi proveravalo saglasnost emitera sa tehničkim uslovima svojih licenci i prati rešavanje problema smetnji u emitovanju među emiterima.

 

ODELJENJE ZA ADMINISTRACIJU

Odeljenje za administraciju je odgovorno za sva finansijska pitanja, kadrovsku službu, logistiku i nabavku, uključujući upravljanje budžetom NKM.