Të licencuarit
3041 - Lajmi_i_plot | KPM

21. MARTA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

19 March 2019

 

Sledići sastanak NKM-a će se održati 21. mart 2019, s’početkom u 13:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE