Të licencuarit
3665 - Lajmi_i_plot | KPM

Ciljevi Nezavisne Komisije za Medije za 2024

09 February 2024

Ciljevi Nezavisne Komisije za Medije za 2024. godinu imaju za cilj promovisanje razvoja zdravog tržišta audiovizuelnih medijskih usluga koje služi svim građanima Republike Kosovo. Strateški ciljevi NKM-a su usmereni na zaštitu korisnika medijskih usluga, promociju zdravog medijskog tržišta, povećanje transparentnosti korisnika licenci NKM-a, efikasno korišćenje frekvencija, kao i povećanje institucionalnog integriteta, efikasnosti i saradnje.

Implementacija ovih ciljeva će se fokusirati na sledeće radnje: Izrada pravilnika za postupanje po žalbama, dopuna/izmena Uredbe NKM-2020/01 za distribuciju pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga, promocija medijskog obrazovanja, kodeks etika i regulativa za zaštitu dece, istraživanje medijskog tržišta, pokretanje digitalne mape vlasništva vlasnika licenci od strane NKM, revizija Strategije za digitalno emitovanje televizijskog programa i izrada plana digitalnog audio emitovanja, koordinacija frekvencija sa susednim zemljama, ažuriranje sistema praćenja kroz nove komponente veštačke inteligencije i organizovanje regionalne konferencije.