Të licencuarit
3666 - Lajmi_i_plot | KPM

Pojašnjenje za javno mnjenje u vezi sa pravima reemitovanja kanala Arena Sport i Primer lige u Republici Kosovo

12 February 2024

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) sa zabrinutošću je prenela najnovije reakcije u vezi sa ponovnim emitovanjem kanala Arena Sport na teritoriji Republike Kosovo, posebno prava ovih kanala da prenose sportske događaje Premijer lige.

Treba pojasniti da su javno mnjenje i drugi relevantni akteri NKM-a detaljno analizirali prava emitovanja kanala Arena Sport na Kosovu, sa posebnim akcentom na prava ovih kanala da reemituju sportske događaje Engleske fudbalske lige (Premier Liga).

Na osnovu ugovora/ovlašćenja i potvrda koje su zainteresovane strane (Premijer liga, DigitAlb i Arena) deponovale u KPM-u, prava na reemitovanje sportskih događaja Premijer lige za teritoriju Republike Kosovo obezbedila je kompanija DigitAlb u albanski jezik i arena na srpskom jeziku.

Kompanija DigitAlb i Arena, u cilju poslovanja na teritoriji Republike Kosovo, sklopili su ugovore sa distributivnim operaterima licenciranim u NKM-u, kao što je definisano Uredbom o distribuciji audio i audiovizuelnih medijskih usluga KPM-2020. /01.

NKMje 27. septembra 2023. godine zatražio od Premijer lige detaljna pojašnjenja u vezi sa pravima Arene i DigitAlba za prenos Premijer lige za teritoriju Republike Kosovo.

Premijer liga je 19. oktobra 2023. godine odgovorila na zahtev NKM-a, pojašnjavajući da je pravo na reemitovanje sportova Engleske lige, za teritoriju Republike Kosovo, na albanskom jeziku data kompaniji DigitAlb , dok je za preduzeće Arena na srpskom jeziku. Premijer liga je takođe pojasnila da Arena i Digitalb imaju pravo da sklapaju ugovore sa trećim operaterima kako bi obezbedili reemitovanje Premijer lige na teritoriji Republike Kosovo.

Na osnovu ovlašćenja deponovanih u NKM, kompanija DigitAlb je sklopila ugovor sa distributivnim operaterima:

a. Kosovski Telekom;

b. ISP Broadcast.

Kompanija Arena ima ovlašćene operatere distribucije:

a. Mts;

b. ARTMotion.

Dok je operater distribucije ARTMotion, na osnovu ovlašćenja Arene, sklopio ugovor sa distributivnim operaterima:

a. IPKO;

b. Kujtesa;

c. Telkos.

Prava kompanije DigitAlb i A DigitAlb za reemitovanje sportskih događaja Premijer lige za teritoriju Republike Kosovo su takođe javna na sajtu Premijer lige (više na linku: vvv.premierleague.com/nevs/2184867)

Konačno, NKM uverava javno mnjenje da svoje ustavne i zakonske dužnosti i odgovornosti izvršava sa punom odgovornošću i da prati svaki programski sadržaj kako bi procenio usklađenost sa zakonodavstvom NKM-a.