Të licencuarit
306 - Telicencuarit | KPM

Izdavanje licenci od strane NKM se vrši za nekoliko kategorija:

Pružaoci audio-vizuelne medijske usluge (PAMU) koji su fizička ili pravna lica koja imaju uređivačku odgovornost za izbor audio-vizuelnog sadržaja medijske usluge i određivanje načina njegovog organizovanja.

Pružaoci medijske usluge mogu biti sa zemaljskim prenosom/ frekvencijom i pružaoci medijske usluge putem operatera distribucije.

Druga kategorija su Operatori distribucije (OD) koji su pravna lica koja distribuiraju audio-vizuelne medijske usluge korisnicima putem kablovske mreže, IPTV-a i bilo kojeg drugog oblika distribucije izvan frekventnog pojasa za radio- difuziju.