Të licencuarit
303 - Aktivitete | KPM

Media Literacy

Povodom Globalne Nedelje Medijske i Informacione Pismenosti, nedelja koja se obeležava svake godine od UNESCO, 28 ooktobra 2019, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u saradnji sa Institutom za razvojnu politiku (INDEP) organizovala je okrugli sto na temu „Regulatori medija o medijskoj i informacionoj pismenosti (EMI)“. Okruglim stolom je vodio i moderirao Izvršni Šef NKM-a, g. Luan LATIFI. Na panelu za diskusiju bila je prisutna potpredsednica NKM-a gđa. Violeta HYSENI KELMENDI, g. Burim EJUPI- Izvršni Direktor iz INDEP-a, gđa Remzije SHAHINI HOXHAJ- Institut za Medije, Odeljenje za Novinarstvo– Univerzitet Prištine, Imer MUSHKOLAJ – Savet za Pisane Medije Kosova i gđa Kaltrina HOXHA - OEBS. Na ovom stolu prisustvovali su i predsednik NKM-a gospodin Muja FERATI zajedno sa ostalim članovima NKM-a. Ostali učesnici bili su još iz: INDEP-a, OEBS-a, Kosovo Live, Doku Fest, SBASHK, MONT, RTV21, Ekonomia Online, Kosova Press, UNESCO, Loring Films itd. Svrha okruglog stola bila je da u okviru Globalne nedelje o MIP-u akteri mogu izneti svoje stavove o medijskoj pismenosti kao i raspravljati o ostvarenom napretku u ovoj oblasti. U uvodnom ekspozeu, izvršni direktor NKM-a, g. LATIFI ispred prisutnih je u kratke crte izneo ulogu NKM-a kao regulatora u odnosu na medijsku pismenost. Svaki od članova panela je zatim redom izneo svoj stav. Zatim je usledila interaktivna diskusija učesnika kao i pitanja i odgovori za panel.Iz svega što su učesnici sastanka razgovarali, uglavnom su se složili da još nije postignut da se napravi pristup zajedničkog organizovanja između regulatora, medija, drugih javnih institucija i NVO-a koje imaju kao oblast delovanja rad medija, dakle, još ne postoji politika na nivou zemlje o medijskoj pismenosti. Međutim, predstavnici NKM-a su objasnili da u nacrtu zakona o NKM-u koji je u toku dopune i izmene u Skupštini Republike Kosovo, planira se da NKM stekne jasno definisane pravne nadležnosti i obaveze sa ciljem odvijanja delatnosti u ovoj oblasti.

Takođe, na ovom okruglom stolu razgovarano je i o oblicima i aktivnostima u kojima bi mogli da se angažuju razni akteri na:

Podizanju svesti građana o medijskoj pismenosti kako bi građani bolje razumeli postojeće mehanizme za uređivanje medija, aspekti koji se odnose na zaštitu od programskog sadržaja, zaštitu dece i maloletnika kao i aktiviranje građana da reaguju na slučajeve kada se smatra da takvi sadržaji su u suprotnosti sa važećem zakonodavstvu. Osnaživanju korisnika medija razvijanjem kritičkog razmišljanja o porukama koje se prenose preko medija, tako da publika bude u stanju da odabere kojem će se mediju verovati kao i da može da se obrati regulatoru i žali se na medijski sadržaj. Rešavanju izazova regulacije, odnosno izmene i dopune kao i izrada zakonodavstva pored ubrzanih tehnoloških promena i u skladu sa zakonodavstvom EU-a kao i načine i oblike njihove primene u praksi. Zaštiti ustavnih vrednosti da promovisanjem medijske pismenosti osigurati da mediji služe potrebama građana, pružaju prostor i pristup svim kategorijama kosovskog društva za izražavanje svojih ideja i mišljenja itd.

Dok vezano za ulogu NKM-a kao regulatora i doprinos koji može dati u pogledu medijske pismenosti, predstavnici NKM-a su naglasili da regulator će se angažovati na:

  • sprovođenju projekata vezanih za medijsku pismenost, u saradnji sa drugim stranama, kao što su obrazovne institucije i civilno društvo;
  • pružanju podrške u uspostavljanju mreže za medijsku pismenost i da pomaže u koordinaciji rada;
  • izradi politika za medijsku pismenost i sprovođenje istih;
  • pružanju finansijske podrške za projekte vezane za medijsku pismenost;
  • aktivnosti u saradnji sa medijima za sprovođenje kampanja za medijsku pismenost.

Takođe u pogledu medijske pismenosti, Nezavisna Komisija za Medije je održala dve radionice sa učenicima srednjih škola kako bi diskutovali o pitanjima koja se odnose na medijsku edukaciju. Radionice su održane 20. i 21. novembra 2019. godine sa učenicima škole “Xhavit Ahmeti” u Gnjilanu i škole “Eqrem Çabej” u Prištini. Učenici su upoznati sa ulogom i mandatom NKM-a, kao i o pitanjima koja se uglavnom odnose na medijsku edukaciju, novinarstvo i digitalno građanstvo. Radionice su održane u okviru projekta “JUFREX” koji podržava Evropska Unija i Evropski Savet.