Të licencuarit
3664 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa drugog sastanka Nezavisne Komisije za Medije

07 February 2024

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 6. februara 2024. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM g-dina Jeton Mehmeti, održala svoj drugi redovni sastanak, na kojem su razmotreni ciljevi i akcioni plan NKM za 2024. kvartalni izveštaj o radu NKM-a za period oktobar-decembar 2023. godine. Takođe, Komisija je obrađivala nekoliko slučajeva prirode licenciranja, odnosno 8 zahteva za obnavljanje dozvole za radio, 7 zahteva za promenu vlasništva, 2 zahteva za obnovu dozvole operatera za distribuciju, 1 zahtev za promenu naziva, 1 zahtev za promenu programske šeme i 1 slučaj neobnavljanja radio dozvole.
Predsedavajući g. Mehmeti je predstavio Ciljeve i Akcioni plan NKM-a za 2024. godinu, koji sadrži 5 strateških ciljeva i svaki od njih ima specifične ciljeve koji su predviđeni Akcionim planom. Nakon pregleda, Komisija je usvojila Ciljeve i Akcioni plan NKM-a za 2024. godinu.
Komisija je razmotrila i odobrila tromesečni izveštaj o radu NKM-a za period oktobar-decembar 2023. godine, koji je zasnovan na zakonskoj obavezi iz člana 15. Zakona br. 04/L-44 za Nezavisnu komisiju za medije, šalje se Skupštini Republike Kosovo.
Što se tiče slučajeva licenciranja, Komisija je odobrila zahteve za obnovu licence za Radio Alba, Radio Besa, Radio Gračanica, Radio Kosova e Lire, Radio Gora, Radio Vala Rinore, Radio Kontakt Plus, Artmotion i TV IM. Odobreni su i zahtevi za promenu vlasništva za J&B Net, TE 7, TV Dielli, Kadria Net, Radio Puls, Radio Capital FM i Radio Vizioni. Komisija je takođe odobrila zahtev K-Sport 5 za promenu naziva, zahtev 1. kanala za promenu programske šeme, kao i zahtev Radio Shkip FM i Radio Energji za isplatu u ratama dugova u vezi sa pretplatom za licencu, dok je donošenje odluke odloženo na na sledećem sastanku slučaj za obnovu dozvole Radio Mak.
Komisija je preispitala i Odluku o zabrani kanala Arena Sport. Komisija je zaključila da je privremeno rešenje već postiglo efekat zbog kojeg je doneto kao da su okolnosti ovog slučaja prestale. Takođe, operater se izvinio i u svom zahtevu za preispitivanje odluke ponudio garanciju da se tako nešto više neće ponoviti. Komisija je odlučila da poništi rešenje br.Ref.2310/840/KPM od 03.10.2023.godine o uklanjanju kanala Arena Sport sa kablovskih platformi. Međutim, IMC ostaje posvećen nadgledanju svih programskih sadržaja kako bi se osiguralo da se emituje u skladu sa pravilima i zakonima IMC.